جلسه مجمع عمومی سردبیران علوم پزشکی کشور در تاریخ 97/08/30

گردهمایی سالیانه انجمن

جلسه مجمع عمومی سردبیران علوم پزشکی کشور در ساعت 14ـ16 روز 30/8/97 در تالار ابن سینای مشهد برگزار شد.

پس از گزارش رئیس انجمن آقای دکتر علی اکبری ساری، بحث و تبادل نظر در مورد چالشهای مجلات علوم پزشکی انجام گرفت که خلاصه آن به شرح زیر است:

  1.  دفاتر مجلات علوم پزشکی در دانشگاهها فاقد نیروی انسانی مجرب، اعتبار کافی و تجهیزات مناسب هستند. این مشکلات در بعضی از دانشگاهها بسیار جدی است و مانع فعالیت مناسب سردبیر می شود.
  2.  سردبیران مجلات علوم پزشکی پیشنهاد می کنند که شرایط احراز سردبیری به طور جامع تری تدوین شده و توسط دانشگاهها و انجمن ها رعایت شود. به علاوه مزیت های فعالیت های مهم و طاقت فرسای سردبیران بنحو مناسب (رفاهی، امتیازدهی، ...) تدوین و رعایت شود.
  3.  بیش از سیصد مجله علوم پزشکی که در نمایه های بین المللی (Scopus, Pub Med, ISI) وارد نشده اند با بحران روبرو هستند. حتی آنها که کیفیت مناسب دارند، مقالات به تعداد کافی دریافت نمی کنند و کیفیت مقالات دریافتی نیز پایین است. این شرایط حتی برای مجلات فارسی که در Scopus وارد شده اند نیز بصورت حاد و جدی وجود دارد و پیشنهاد دادند که امتیاز آنان مانند امتیاز Pub Med و ISIS شود. استفاده از اطلاعات سامانه اطلاع رسانی وزارت برای تعیین ارجاعات و IF مجلات فارسی و حمایت از مجلات فارسی که دارای ارجاعات و IF مناسب هستند، درخواست اصلی مجلات است. پیشنهاد شد که مجلات فارسی که منانند این خصوصیات هستند، متوقف و یا انتشار آنها بصورت دسته جمعی (8ـ10 مجله در یک مجله) تجمیع شود.
  4.  کد اخلاقی برای کلیه مقالات منجمله مقالات مروری، به ویژه آنها که از مدت قبل به مجلات ارسال شده، از نظر اجرایی دستخوش مشکلات است که برای اتخاذ تصمیم به آقای دکتر کوشکی ارجاع داده شود.