گزارش گردهمایی سالیانه انجمن در تاریخ ۳۰-آبان-۱۳۹۶

گردهمایی سالیانه انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور با همکار انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم و کمیسیون نشریات وزارت بهداشت در تاریخ سی ام آذرماه در سالن پیامبر اعظم (ص) پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار شد.
در آغاز این نشست علمی دکتر فریدون عزیزی، ریاست انجمن ، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان تاریخچه ای از روند تشکیل، ضرورت و اهداف انجمن و سیر تکاملی آن ذر و سپس با اشاره به اظهارات معاوت فناوری و تحقیقات مبنی به دستیابی به تعداد نشریات پیش بینی شده در سند چشم انداز 20ساله، هدف فعلی معاونت مذکور را تمرکز بر ارتقائ کیفی مجلات موجود عنوان کرد.
ایشان در ادامه به معرفی و تحلیل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پرداخت. ریاست پژوهشکده غدد در ابتدای این سخنرانی، وظایف چهارگانه نشریات پزشکی را ذکر و در ادامه تقسیم بندی مخاطبان آن را بیان کرد. وی سپس علل و پیش زمینه های تصویب این قانون را که تابستان 96 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گردیده است را توضیح داده و در ادامه ماده واحده آن را قرائت و پس از آن بندها و تبصره های آن را ارائه ومجازاتهای معین شده در آن را بیان نمود.
سپس این چهره ماندگار علوم پزشکی آشفتگی ها و نابسامانی های موجود در این حوزه را یادآور شده و نهایتا جزوه ای تحت عنوان "سرقت ادبی و عادات نگارشی نامناسب" را که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شده را به عنوان مرجعی برای راهنمایی علاقمندان معرفی کرد.
سپس دکتر فروزان کریمی دبیر این برنامه به ایراد سخنرانی در خصوص مفاهیم صاحب امتیاز و ناشر پرداخته و پس از ایشان دکتر علی اکبری ساری، دبیر کمیسیون نشریات مزارت بهداشت، مطالب خود را تحت عنوان علل و زمینه های خروج تعدادی از مجلات پزشکی کشور از فهرست Pubmed Central ارائه داد.
در بخش دوم این گردهمایی ابتدا پانل مسائل اخلاقی در نشر؛ نکات و اصول اخلاقی الزامی مورد نظر نمایه‌نامه‌های معتبر بین‌الملی و نکات اخلاقی و قانونی مربوط با حضور دکتر لیلا افشار، دکتر علی انجو و دکتر فروزان کریمی تشکیل که بعد از صحبتهای اعضائ پانل پرسش و پاسخ انجام شد و پس از آن پانل پرسش و پاسخ با موضوع "سیاستهای حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در مورد نشریات علوم پزشکی کشور" با حضور دکتر علی اکبری‌ساری، دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور برگزار و جلسه با پرسش و پاسخهای چالش انگیز شرکت کنندگان خاتمه یافت.